vrijdag 13 juni 2014

Gay Pride Boten Parade. Waarom Merel op Die Boot staat.

In de scene hoor ik wel eens het geluid. Waarom zou je Merel? Je bent toch geen homo?
Bekend hetero geluid is ook. Waarom doen ZE niet normaal, als ze zo graag willen dat wij
ze als normaal accepteren?

Ik snap dat standpunt, omdat 'normaal zijn' voor 'normale mensen' net zo goed moeilijk, zwaar en noodzakelijk is.  Maar je doet het, want, oh jee, de buren... Maar ... voor mensen die 'normaal zijn' zwaar vinden, is er zoiets als Carnaval.

De Gay-Pride is carnaval, in de zomer, georganiseerd door de Gay Scene,  maar, wat mij betreft, voor iedereen.

Voor iedereen die op de lagereschool en middelbareschool door kinderen, leraren EN  ouders is getreiterd omwille van zijn of haar identiteit.  Je grote ogen, je dunne benen, je piekhaar,  je petje, je kleren, je belachelijk grote woordenschat of je dunne polsjes om maar wat te noemen.

De 'Pride' in Gay Pride is dus de trots, die een bekrompen samenleving uit je heeft  proberen te rammen.  En met de Gay-Pride vieren WIJ dat het ZE niet gelukt is.

Wat natuurlijk niet wegneemt dat velen van ons, zo niet allen, de afgrond van te dichtbij hebben moeten aanschouwen.

Maar we zijn niet gesprongen.
We hebben de trekker niet overgehaald.
We hebben de pillen laten staan.
We hebben de trein voorbij laten razen en we zijn door de storm gegaan.

En nu is de wind gaan liggen. Dit is 'the calm after the storm'. We zijn blij dat we leven.  We staan op een boot, en iedereen juicht ons toe. Het leven is mooi. Het is wel eens anders geweest.

Jezelf toestemming geven te zijn wie je bent, daar gaat het om. En daar hoef je, wat  mij betreft, geen homo voor te zijn.  Dat geld voor iedereen. En daarom sta ik dus op die Boot.

Merel Moistra

dinsdag 10 juni 2014

Harry Merry

Kan jij tegen Puur!

Echt, oprecht en eerlijk,  zijn dat in een valse, hypocriete wereld, wat kryptoniet is voor superman: een pijnlijke confrontatie met je kwetsbaarheid of, met ons falen, om tegen beter weten in, iets te maken, dat echt oprecht en eerlijk is, zonder je op voorhand bezig te houden met de vraag: wordt ik hier beter, rijker, of populairder van?

Ik zag Harry Merry twintig jaar geleden voor het eerst spelen tijdens een open podium in
Hotel Twin Pigs.

Hij belichaamde de ontkenning van de angst om af te gaan. Zijn kleding, een -matrozenpakje, zijn keyboard, meer speelgoed dan muziekinstrument, waren allemaal ontkenningen van 'cool'. En alhoewel hij dus al was afgegaan voor hij goed en wel was opgekomen, gaf hij daarna een optreden, een concert, met muziek, die je het misselijkmakende gevoel bezorgde dat alles fout ging wat maar fout kon gaan, terwijl zijn gezichtsuitdrukking en zijn lichaamshouding dit gevoel nog bevestigde nog ontkende.

Hij schaamde zich niet!  Hij deed gewoon alsof het normaal was!

Hij had net zo goed de zaal in schreeuwen dat wij allemaal gek waren. Dit werd niet gepikt. Niet wij waren gek. Hij was gek en wij waren met meer!!  En ik? Ik was razend, ik heb mijn gitaar opgepakt en ben zonder te  spelen naar huis gegaan. Wat een idioot !!!

Maar die idioot van toen, is er nog steeds, vaak ook nog in een vergelijkbaar matrozenpakje en nog steeds roept hij sterke emoties op.  Alle pop-artiesten die je ooit zag, zijn aangekleed door stylisten, die voor inspiratie kijken en luisteren naar originele mensen als Harry Merry, en dus een slap aftreksel van het origineel: Harry Merry zelf.

Maar puur, onversneden,werkelijk origineel, oprecht, echt en eerlijk wie kan daar tegen?

Voor de avonturiers onder u die het willen proberen is hier de uitdaging. Want ondertussen rijpt Harry gewoon door als goede wijn. Het is nog steeds ontregelend, maar niet meer zo tenenkrommend. Luister zelf, maar ...  kijk maar of je er tegen kunt. Misschien gaat er een nieuwe wereld voor je open....


zondag 6 april 2014

TEDx Haarlem - Maslow Reinvented 2

In het vorige artikel heb ik aandacht besteed aan het wetenschappelijk gehalte van de theorie van Maslow. Die is er niet. Niet persoonlijk bedoelt. Het vorige artikel ging dan ook niet over Maslow. De strekking van het vorige artikel was dat als je wetenschap die geen wetenschap is toch die status verleent de professor de rol van priester krijgt.

Dat kan je flauw vinden, of negatief. Als je opgeleid bent als wetenschapper dan vind je die dingen essentieel.  Maar is dit het einde van Maslow?

Ik denk het niet. Ik denk dat je uren over dit onderwerp kan praten en dat doe ik dan ook graag.

Want ook al wordt de theorie van Maslow niet door onderzoek ondersteund. Ook al is die piramide in strikt wetenschappelijke zin niks waard, dan kan de analyse, beoordeeld op zijn artistieke merites, nog wel een pluim waard zijn.

Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Wat is nu eigenlijk die piramide van Maslow?

De theorie van Maslow luidt als volgt: Een mens wordt tot actie gedreven omdat hij noodzakelijke behoeften (needs) moet bevredigen. Van de kleine dagelijkse noodzakelijke behoeften tot aan de noodzakelijke behoeften die een heel leven overspannen. Nu claimt Maslow te weten wat noodzakelijke behoeften zijn, en heeft deze ook nog in een intuïtief logische volgorde geplaatst.

Mensen doorlopen deze hiërarchie van noodzakelijke behoeften. Telkens als een niveau  geen moeite meer kost,  wordt noodzakelijkerwijs begonnen aan het volgende niveau.

Fysiek   -->  Eten drinken slapen

Veiligheid -->  Behoefte aan een veilige omgeving.

Sociaal -->  Behoefte aan liefde.

Esteem -->  De behoefte aan erkenning.

Zelfverwezenlijking -->  De behoefte aan persoonlijke groei.

Compleet logisch. En komend van een Genie als Maslow is het voor ieder geestelijk gezond weldenkend mens onmiddellijk duidelijk dat hier verder geen onderzoek naar hoeft te worden gedaan. Dit spreekt voor zich. Grappig dus dat het weinige onderzoek dat er naar gedaan is het model niet ondersteund.

Maar waarom gelijk weer zo negatief? In het jaar van van zijn publicatie (1943) werd het gangbare mensbeeld bepaald door Freud en die zag de mens als gestuurd door oncontroleerbare onderbewuste oerdriften. Nee dan liever Maslow.

Maslows triomf, dat waar wij hem dus eeuwig dankbaar voor moeten zijn, is dat hij liefde, erkenning, en persoonlijke groei als noodzakelijke behoeften definieerde. Iets dat we NU doodnormaal vinden. Toen niet.

Maar ik ben ook (als mens van deze tijd) van mening dat een zelfbewust mens, instaat moet zijn de noodzakelijkheid van dingen te relativeren en dat ook doet. Dat de ene behoefte noodzakelijker wijs aan de ander vooraf gaat kan dan ook op de helling. Want Noodzakelijk? Pff dat bepaal ik zelf wel.

Ik zie de mens liever als totaal vrij en zwevend in het veld van oneindige mogelijkheden gestuurd door een associatief brein op zoek naar resultaten waar hij of zij positieve associaties mee heeft.  Mijn interpretatie van NLP.   Ik voel een derde artikel opkomen.

Nu weer terug naar Maslow. Nu die piramide.

Stap 1 zijn gewoon de noodzakelijke dingen. Adem je niet ga je dood. En stap 5 is een soort eindstation.
De totale verwezenlijking van je zijn. Het summum der menselijke existentie.  Dat is niet meer dan een begin en een eindpunt vaststellen zoals bij de definitie van graden Celsius. Waar water bevriest noemen we nul
waar het kookt noemen we honderd en we hebben een schaal. Begin en eind zijn vast gelegd. Wat nu?

Stap 2 3 en 4 zijn volgens mij in de werkelijkheid niet van elkaar te scheiden.

Natuurlijk voelt het in tijden van oorlog, de theorie werd gemaakt in 1943, heel natuurlijk aan om te zeggen, eerst moet die oorlog voorbij zijn, eerst moet er veiligheid zijn, pas dan kunnen we ons de luxe van liefde en erkenning veroorloven. Maar zonder soldaten die voor elkaar door het vuur gaan (liefde), elkaars opofferingsgezindheid (esteem) erkennen en die daarna met een bewuste veronachtzaming van hun eigen veiligheid de vijand tegemoet treden, kan de oorlog niet worden gewonnen.

In mijn definitie van veiligheid spelen liefde en erkenning een grote rol. In mijn beleving, zitten veiligheid, liefde en erkenning eerder in een oneindige loop, dan dat ze in een hiërarchie kunnen worden geplaatst.

Het kan niet zo zijn dat de een de voorwaarde is voor de ander en als het wel zo is dan zie ik niet in hoe. Ik kan fout zitten. Ik heb eerder fout gezeten. En misschien doe ik het nu weer, maar ik zie het niet.

Dan is er ook nog het argument dat er mensen zijn, die need 2 3 en 4 helemaal verwezenlijkt zien, maar er niet aan moeten denken zich aan stap 5 te vergrijpen. Of het argument dat er mensen zijn die het schrijven van een gedicht belangrijker vinden dan ademen. Dat er mensen zijn die liever een symfonie schrijven dan dat ze opzoek gaan naar brood. Dat er mensen zijn zoals Buddah die gewoon onder een boom ging zitten wachten tot mensen hem brood brachten.

En alhoewel mensen Maslow doorgaans als een positief mensbeeld interpreteren, vind ik het mensbeeld dat uit de piramide spreekt meer dat van de brave burger. De loonslaaf.  Het paternalisme straalt er vanaf.

Eerst moet jij je maagje gaan vullen. Dan krijg je een geweertje om te gaan vechten voor de veiligheid in je vaderland. Als je dat zonder mokken doet dan houden we van je. Als je het overleeft dan krijg je een lintje en dan hoef je niet naar de hel en mag je naar de hemel.

Als je blind aanvaard dat de stappen van Maslow noodzakelijk zijn, dan geloof je dus in Maslow en zit je in een gevangenis waarvan je de tralies niet kan zien.

Elke analyse kent zijn blinde vlek.  De aanname aan de hand waarvan men de indeling heeft gemaakt. Als die aanname universeel van aard is, voelt de analyse logisch en creëert dat de illusie van inzicht.

Noodzakelijk betekend dodelijk en dodelijk betekend angst. Doodsangst. Herkenbaar voor iedereen.

En die angst heeft Maslow in stukken gehakt. En die dingen waarvan je het snelst doodgaat onderop gezet. Richting de top word je steeds minder bang. Kijk dat snapt iedereen. En daarom voelt het intuïtief juist aan.

Bang voor honger. Bang voor je leven. Bang voor onthechting. Bang voor miskenning. Bang voor een mislukt leven.

Maar... als we de weg naar de top van de piramide nu eens zien als het overwinnen van angst. Hoe meer angst je overwint des te hoger kom je?

Overwin uw angst. Elke dag weer. Want je bent geboren en je leeft, dus je kunt niet mislukken. Elke dag is een nieuwe kans. Wees niet bang. Niet bang van Mensen. Niet bang van de wereld. Doe dat waar je hart ligt en waar je anderen mee kunt helpen en je maag zal zich vullen, je zult je veilig voelen, men zal van je houden, men zal je goedheid erkennen, en dat zal je zelfverwerkelijking zijn.

Ja, uiteindelijk moet ook ik toe kunnen geven dat de piramide van Maslow een geniaal kunstwerk is.
Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je ziet.

Toch helemaal zo gek nog niet .... die Maslow...vrijdag 4 april 2014

TEDx Haarlem - Maslow Reinvented?

Reinventing Maslow,  U kent Maslow, Maar nu is Maslov vernieuwd en nog beter!

Praten over wat mensen motiveert doe ik graag. Over Maslow praten? Liever niet. Maslow upgraden? Liever niet. Het is meer van : 'vuilnisman mag deze zak ook mee'.

De piramide van Maslow is bedoelt als een hiërarchie van menselijke motivatie met als doel een inzicht te verschaffen in de drijfveren van de mens.

Mensen denken dat de piramide wetenschap is en nemen daarmee ten onrechte aan dat de theorie het resultaat is van een jaren lang onderzoek naar de achtergronden van de menselijke motivatie. Niets is minder waar. De theorie van Maslow is onverdund, en zonder omwegen uit de dikke duim van het genie Maslow gezogen. Die het daarna voor onderzoek aanbood aan de wetenschappelijke gemeenschap.

In mijn studie psychologie kwam de piramide voorbij. De professor zei kort en krachtig dat er nauwelijks studie naar was gedaan, en dat de studie die er naar gedaan was, de theorie niet ondersteunde.

En tot mijn stomme verbazing zag ik in de jaren na mijn studie telkens weer mensen, bedrijven,  ja zelfs regeringen de piramide van stal halen om hun verhaal een wetenschappelijk randje te geven. Maslow is geen wetenschap! Als je verhaal Maslow nodig heeft, kan het nooit een goed verhaal zijn.

Waarom is die Maslow destijds niet met de grond gelijk gemaakt? Waarom vroeg niemand, waar zijn uw onderzoeksresultaten? In 1943? Het was oorlog. De saamhorigheid zat aan zijn plafond. De status van Maslow was enorm.  De theorie volgde een logica die intuïtief goed aanvoelde. Met andere woorden: 'als we echt zo in elkaar zouden zitten, wat zou dat geweldig zijn..... Ik ben voor!'

Kritiek verstomde ook omdat het werk van Maslow zo perfect in de tijdgeest paste.  De piramide was namelijk het ochtendgloren van een nieuw mensbeeld. Iets dat je pas snapt als je het oude mensbeeld kent. Dat van Freud. In dat mensbeeld is de mens het slachtoffer van onderbewuste drijfveren waar hij of zij geen controle overheeft. Ja dan liever Maslow. Ook al slaat het nergens op.

De theorie van Freud, die overigens ook weinig onderzoek kent, werd in zijn tijd gebruikt als een ontsnappingsluik. Mensen waren, door de gangbaarheid van de ideeën van Freud, makkelijker
instaat de eerste wereld oorlog te verklaren.  Tja, onderbewust he. Niet mijn fout.

Maar in de jaren van de wederopbouw, toen het de mens weer voor de wind ging, werd te pas en te onpas het nieuwe mensbeeld van Maslow van stal gehaald om te verklaren hoe wij mensen tot een dergelijke geweldige vrede en welvaart waren gekomen.

Als het slecht gaat met je kinderen dan ligt dat aan de school. Halen ze tienen dan is dat natuurlijk het gevolg van die geweldige opvoeding. Er is werkelijk geen grens aan wat een mens zichzelf kan wijsmaken.

Psychologische theorie verklankt altijd het populaire mensbeeld van de tijd. En dat gaat nog makkelijker als de theorie nooit tegen het licht houdt.

Maar omdat ik een wetenschappelijke studie heb gedaan en weet van het hoe en waarom van de wetenschap, koester ik argwaan als een theorie enkel wordt beoordeeld aan de hand van de status van zijn schepper. Het maakt onderzoek overbodig.  Dan vloeit uit de pen van de wetenschapper pure wetenschap, pure waarheid en zijn we geen stap opgeschoten. Dan is de professor gelijk aan een priester of paus.

Ben ik een pestkop? Verstoor ik een feestje? Ik hoop van niet. Ik ben TED fan. Ik wil graag mee doen. Met een helder verhaal waar ik helemaal achter sta. Jammer dat ik eerst die Maslow op mijn pad tegen kom. Liever had ik iets geschreven over motivatie. Het zou er waarschijnlijk een beetje zo hebben uitgezien.donderdag 20 maart 2014

Merel Promo 2014

Filmpje!

Merel Moistra in Studio Smout


Afgelopen Maandag in Cafe Studio tijdens Studio Smout mocht ik over mijn favoriete plaatje praten.

Ik had voor deze aflevering gekozen voor Never Let Het Slip Away van Andrew Gold.


Rillingen dus... In mijn zoektocht naar het meest geniale lied aller tijden, brull ik telkens weer:  

Ja dat is hem. Want geniale werken zijn allemaal op hun eigen manier geniaal en dus staan ze bij mij allemaal op nr 1.


En omdat in schaamteloos ben, (Ik ken geen quilty pleasures. Alleen maar pleasures.) heb ik gekozen voor Never let her slip away, waarin de smoorverliefde Andrew Gold (Wij zouden zeggen Arie goud of gauwe arie,) zijn verliefde hart omzet in melodie en tekst.


Tot mijn  spijt moet ik hier mededelen dat ditzelfde hart zonder waarschuwing vooraf, in juni 2011 gestopt is met kloppen, waarna alle liederen van Andrew Gold uit de top 2000 verdwenen.
Wat ik een nog groter drama vind dan het overlijden van de man zelf, Ik ben geen 'fan'. Ik ben collega.

Ik heb trouwens vernomen dat deze rubriek een hoog west-side story gehalte kent. Nou dat komt goed uit. Andrew gold is de zoon van  zangeres Marni Nixon, de zangstem van Deborah Kerr in The King and I, Audrey Hepburn in My Fair Lady en Natalie Wood in West Side Story. De westside story
Is never far away.

In Never let her slip away opent Andrew Gold met het meest basale ritme van een clap en een kik,
die je je maar kunt voorstellen. Alsof hij aan komt aanlopen voor een praatje. Dan begint zijn elektrisch klavecimbel een dansje te maken tussen de drie en de vierklanken van de eerste- en de lager gelegen vierde-trap van de toonsoort A. Een melodisch akkoorden badje waar de duidelijk geïnspireerde Andrew Gold vervolgens een sublieme lead melodie van een hogere orde in laat rondzwemmen.

En in die melodie. In de eerste zin. Legt andrew ons zijn probleem voor.

I talked to my baby on the telephone londistance.
I never would have guessed I could miss someone so bad.  

Ik belde net met mijn vriendin, interlokaal*
Nooit gedacht dat ik iemand zo erg zou kunnen missen.

*(interlokaal=ouderwetse en patserige manier om uit te drukken dat het een duur telefoongesprek was over een afstand die alleen per vliegtuig te overbruggen is). Ze zit dus echt ver weg.


Ritme, melodie, en tegen-melodie hebben je hierbij in 1 zin effectief in de misère doen belanden,
De pijn gaat zelfs het werkelijk kolossale inschattingsvermogen van gauwe arie te boven.
Who would have guessed?

Maar dan, en nu komt het, gelijk word je weer bijna net zo doelmatig uit de shit getrokken.
met een melodische wending, een hoek zo integer-introvert blij, dat die alleen maar kan zijn ontsproten aan het brein van een geniale componist in dronken staat van verliefdheid.

Die melodie verteld mij de andere kant van het verlangen.

Omdat een verlangen naar iets dat er niet is, heel anders is dan verlangen naar iets
dat je kunt bellen en dat dan op haar beurt ook weer naar jou blijkt te verlangen.

Toen hij haar nog niet kende toen miste hij haar, maar zij is in zijn leven zij zit in zijn hart.
Hij zal nooit meer alleen zijn. Hij heeft nog nooit iemand zo dichtbij gevoeld en hij voelt zich gelukkig, ook al is ze nu niet hier. En dat is dan alleen nog maar de melodie.

Ik zeg het op deze manier want anders zou ik namelijk In lirisch componisten jargon aan een oneindige lof zang beginnen over de frasering van deze melodie. Voor nu is het genoeg dat u luistert hoe de ene zin, zonder herhaling logisch op de andere volgt.

Op die pracht melodie zingt onze verliefde sloeber de volgende tekst. Vrij vertaald

Ik ken haar eigenlijk nog niet langer dan een week
Maar een hart Kent het verschil niet tussen echt en fake
want ik hou van haar
En dat soort dingen zeg ik niet zomaar
Want ze is goed voor mij
Met haar ben ik vanzelf  gelukkig
Die komt dus niet meer
Van me af.

Of letterlijk vertaald
te nimmer laat haar glip o weg.

Waarna het sax intermezzo van Jazz legende Ernie Watts ons naar die ijle hoogte tilt waar
we met woorden niet meer kunnen komen. De sax is de sex zeg maar.

In de productie komen daar dan eigenlijk alleen nog maar wat achtergrond vocalen bij en toch is er een sound zo krachtig..

Ik heb ergens gelezen dat Freddy Mercury die een persoonlijke vriend was van Andrew Gold ook op de achtergrond Meezingt..

En aan het eind blijft Alleen het ritme over. Waardoor het lijkt alsof hij langzaam wegloopt naar de horizon over de horizon heen springt en de horizon met zich mee trekt.

Ik was twee toen het uit kwam. Ik herriner het me nog goed. Laat u meevoeren naar 1978
De tijd waarin Gauwe arie En zijn vrienden Een hitje scoorden met het meesterwerk
Never let her slip o way.dinsdag 4 maart 2014

Een symbool

Al enige jaren voer ik mijn eigen logo, dat ik zelf heb ontworpen. Mijn naam met daarin verwerkt de wimpers van mijn ogen. Gisteren bedacht ik dat er nog iets aan miste. Een symbool. Een symbool dat staat voor mijn visie.

Het symbool dat ik hiervoor ontworpen heb, heeft als naam: Wetenschap met een hart. Of internationaal: 'science with a heart'. Dit symbool staat voor wetenschap als de ultieme harmonische samenwerking tussen mensen met de verhoging van de kwaliteit van ieders leven tot doel.

Een nobel streven dat haaks staat op de huidige staat van de internationale wetenschap waarin een glorieuze wetenschapper de rol heeft van alwetende waarheid scheppende wijsgeer uit wiens pen wetenschap en waarheid vloeit, en die als leider van zijn contingent aan wetenschappers een ander eiland aan wetenschappers, aangevoerd door een ander icoon van wetenschap, zijn beeld van de waarheid probeert op te dringen.

Dit is kinderachtig en niet van deze tijd. Of internationaal: Grow up! And face the illusion of reality!

 

dinsdag 4 februari 2014

Nieuwjaarstoespraak

Lieve Meneer putin, ik heb goed en slecht nieuws. Maar eerst de volgende. En daar wil ik graag heel duidelijk in zijn… Ik beken kleur.... Ik ga niet .... naar Sotchi.

Ik ben gevraagd, maar ik vertik het gewoon. Wel moet ik zeggen dat ik in de toekomst van plan ben om alle petities en boycotten te boycotten.

Ik zit nu al met een schuldgevoel van hier tot Sotchi want ik ga niet, maar ik ga wel....... kijken. Dat gaat het COC mij niet ontnemen.

Ik ga lekker genieten van mevrouw Wust en van meneer Kramer terwijl zij, zonder enige vorm van politiek bewustzijn, als een domme kracht in zo'n condoompak, van die heerlijk  geile rondjes rijden op die glibberige 400 meter lange scheve schaatsbaan daar in Sotchi. Als entertainment zeg maar….

Meneer Putin ik heb goed en slecht nieuws voor u, maar eerst nog even wat input. Want ik vind het wel jammer dat de homo propaganda is afgeschaft. Stel je voor dat dit in Nederland zou gebeuren, dan zou heel slecht zijn.... voor de economie… van Amsterdam. Ja en ik kan het weten, want ik, eigenlijk mijn hele familie, wij zaten tot aan onze nek in de Russische homo propaganda. Ja joh, moeilijke markt.. moeilijke markt, maar daar gingen wel miljoenen in om... Nou ja propaganda, Reclame zeg maar. Het product liep niet.. maar de budgetten waren goed. Ja lieve kinderen, ooit lang lang geleden…, in een land hier niet eens zo gek ver vandaan waren er ….  budgetten, maar dat is niet meer zo want crisis dus bezuinigingen.

Homo zijn is in Rusland niet bij wet verboden alleen...er is geen budget meer voor. Allemaal opgegaan aan de faciliteiten in Sotchi. Het was een keuze.... En in een kortzichtig Russisch brein wordt dat dan de keuze: Sporten of Sodomie.

Sodomie, zo heet onze hond. We dachten…… Laten we het beestje maar even bij de naam noemen.  En sport mag van de heer, maar sodomie niet. Dat is namelijk een peccatum contra naturam.  Misdaad tegen de goddelijke natuurwetten. Grappig dat de goddelijke natuurwetten geen rekening houden met de menselijke natuur.

Maar in die zin is sodomie volgens kerkvader Thomas van Aquino nog veel erger dan het verkrachten van een vrouw.'  Want dat is weliswaar zondig en misdadig, dank u… maar niet onnatuurlijk Wat? Omdat het de voortplanting niet in de weg zit, aldus kerkvader Thomas van Aquino.
Thomas van Aquino,  Zo’n man wil je doodschoppen maar helaas de hufter blijkt al op 7 maart 1274 te zijn overleden. 7 Maart en daarom vieren alle vrouwen ter wereld nu nog steeds op 8 maart dat ie dood is.

Ongelofelijk toch? Wat moet die man enorme duimen hebben gehad. Dat ie der zoveel uit kon zuigen. Zouden er op 7 maart 1274 nog duimen over zijn gebleven. Of hebben ze die afgesneden en op sterk water gezet. Kijk uit deze duim heeft kerkvader Thomas het allemaal gezogen. Zie je. Echt een duim. Dat andere verhaal Is dus gelogen.

Sodomie ook een bekende toonladder.  Do re mi fa la so do mie. Minder lang geleden dan 1274 namelijk tot zo’n 200 jaar geleden  zijn in Nederland voor sodomie ongeveer 200 mensen ter dood veroordeeld en hetzelfde aantal  levenslang opgesloten geweest.  Zo pervers vonden wij dat nog geen 200 honderd jaar geleden... En die russen zijn al verder. Want sodomie … het mag wel....van Putin. Maar dat betekend nog niet… dat ik me door Putin wil laten naaien.

Rusland is een land van tegenstellingen. Het zou dus best wel kunnen dat de officiële lezing waar het homo seksualiteit betreft een heel andere is dan wat Meneer Putin doet als de gordijnen dicht zijn.
En in die zin is er weer heel weinig verschil. Want de meeste van ons doen het ook met de gordijnen dicht. Dus de liefde zal overwinnen. Geef die rus een kus. I have a dream! Dat de dag ooit komt dat we ons niet meer laten naaien. Meneer Putin ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor u. Het goede nieuws voor u is dat Russische wetenschappers wetenschappelijk hebben aangetoond dat homos ziek zijn. Het slechte nieuws is dat, de ziekte ongeneselijk is en zich ook zonder propaganda verspreid als een virus.

Gelukkig nieuwjaar.